top of page

SENIOR POOL

Vårt GenLife-företag är ett globalt företag, och vi främjar att våra GenLife Health Advisors arbetar på global nivå. Därför kan du sponsra nya team-medlemmar över gränserna, och du kommer att belönas för varje utländsk team-medlems arbete, såväl som för inhemska.

Seniornivåerna i vår ersättningsplan kommer ibland att hjälpa vår verksamhet i ett annat land genom att göra en presentation eller hjälpa till med en annan GenLife Health Advisor, även om det inte direkt påverkar din bonus. Det är därför vi har skapat Senior Pool.

  När du för närvarande håller Senior Senior, Senior Ambassador eller Senior Executive Ambassador status, och du har gjort det under de senaste 12 månaderna, är du berättigad till en del av Senior Pool. Vi lägger in 4% av vår totala årliga försäljning, och vi delar upp poolen varje år enligt följande diagram.

Det är vettigt att stödja vårt företag och varumärke över hela världen, eftersom du kommer att bli belönad baserad på dessa ansträngningar också.

Genlife Compensation Plan SE (NS  Final)
bottom of page